Gena tarapyndan, , bölümine 12 Dekabr, 2012ý (18:40)-de ýazyldy
+39

Ses berilşik ýok.
10457 gezek okaldy.
Bu ýazgyly minnetdarlyk bildirseňiz, awtora minnetdarlyk hökmünde 0.07 Manat iberiler.

Bahasy: 0.10 manat.

Teswirler (152 sany)

Bellik: Teswir ýazmak üçin öz hasabyňyz bilen içeri giriň. Eger hasabyňyz ýok bolsa, registrasiýa edip aramyza goşulyň.