Türkmenistana getirilýän mashynlar Еврей tarapyndan, Umumy gürrüňdeşlik, bölümine 26 Ýanwar, 2013ý (10:31)-de ýazyldy
+11

Shalom. Dün irden dubaýdan dostym jañ etýä 2008-nji ýaldan köne mashynlary Türkmenistana salmak gadagan edilipdir chynmy shol diyip. Shu wagt 2003-nji ýaldan bärdäkileri getirip bolýa ýagny 10 ýyl ogranichenýa goýulandy inni shony 5 ýyl edipdirlermishin. Eger shonýaly bolsa gowy bolarmy? Halkyñ 2008 nji ýylda öndirilen mashynlara 14000$-den 20000$ berip almaga ýagdaýy bamy? Pikirleriñiz!

Çäklendirme

10-ýyl(57%, 12 adam)


5-ýyl(28%, 6 adam)


Maña billirenok(14%, 3 adam)


13946 gezek okaldy.
Bu ýazgyly minnetdarlyk bildirseňiz, awtora minnetdarlyk hökmünde 0.07 Manat iberiler.

Bahasy: 0.10 manat.

Teswirler (57 sany)

Bellik: Teswir ýazmak üçin öz hasabyňyz bilen içeri giriň. Eger hasabyňyz ýok bolsa, registrasiýa edip aramyza goşulyň.